PRODUCTOS | Fish | Frozen mahi mahi portions

Frozen mahi mahi portions

Clean and boneless cuts of mahi mahi loin. With or without skin. Packed and frozen IQF (100% net weight with 3-5% glaze).

SPECIE: Mahi mahi
CLASIFICATIONS: Presentaciones de 2-4 oz., 4 oz., 6 oz., 8 oz. Y 10 oz.
PACKAGING: Empacado en bolsas ivp o cajas de 5 lb., 10 lb., 9 lb., 18 lb., 24 lb. O 30 lb. Para mercado retail, se empaca en bolsas de 12 oz., 1 lb., 2 lb. Y 5 lb.